سردار حاجی‌زاده: شاهد اتفاقات بزرگی در سال‌های پیش رو خواهیم بود.

سردار حاجی‌زاده: شاهد اتفاقات بزرگی در سال‌های پیش رو خواهیم بود.