مبارزه با نظام سرمایه‌داری رو از هایپر مارکت سر خیابون شروع کنیم.

یک تفکر اقتصادی هست که میگه اگر از هایپرمارکت ها خرید کنی به مدیرعامل کمک کردی که بتونه ویلای سومش رو بخره اما اگر از مغازه محل خرید کنی به یه بچه کمک کردی که بره به یه پدر و مادر کمک کردی تا بتونن یه لقمه نون بزارن سر سفره بچه هاشون! 
 
 مبارزه با نظام سرمایه‌داری رو از هایپر مارکت سر خیابون شروع کنیم.

 البته وظیفه اصلی بر عهده ی دولت هاست که ساختارهای اقتصادی را به نفع سرمایه داری تنظیم نکنند.