توییت حکیم دکتر روازاده : خشم مجریان شبکه بهائی #من‌و‌تو از استقبال گسترده مردم از پیاده‌روی اربعین و انکار جمعیت پر‌شور عزاداران و اهانت وقیحانه به مردم و فاشیست خواندن آنان نشانه عظمت و تاثیرگذاری #اربعین_حسینی است

توییت حکیم دکتر روازاده : خشم مجریان شبکه بهائی #من‌و‌تو از استقبال گسترده مردم از پیاده‌روی اربعین و انکار جمعیت پر‌شور عزاداران و اهانت وقیحانه به مردم و فاشیست خواندن آنان نشانه عظمت و تاثیرگذاری #اربعین_حسینی است که جهان را با نام و آرمان سیدالشهداء آشنا و ان‌شاءالله دنیا را مهیای #ظهور دولت یار می‌نماید. ما هم به تأسی از #قرآن_کریم پاسخ این حقارت‌های با حقد و کینه آنان را این‌گونه می‌دهیم: از این عصبانیت بمیرید.