توییت حکیم دکتر روازاده :مقام معظم رهبری حضرت امام‌خامنه‌ای در دیدار مردم سیستان‌ و بلوچستان و خراسان جنوبی فرمودند: «دشمن این دو نقطه را یعنی #وحدت را و #امنیت را آماج حمله‌ خودش قرار داده آن کسانی که امنیت ملی را تهدید می‌کنند

توییت حکیم دکتر روازاده :مقام معظم رهبری حضرت امام‌خامنه‌ای در دیدار مردم سیستان‌ و بلوچستان و خراسان جنوبی فرمودند: «دشمن این دو نقطه را یعنی #وحدت را و #امنیت را آماج حمله‌ خودش قرار داده آن کسانی که امنیت ملی را تهدید می‌کنند دشمن ملت‌اند برای دشمن کار می‌کنند چه بفهمند خودشان چه نفهمند.» لازم است این افراد مورد رصد دستگاه‌های ذیربط قرار گیرند و ارتباط آنها با دشمنان ملت شناسایی و به قطع و ریشه‌کنی آنها اهتمام ورزیده شود.