🗓 تاریخ آخرین مراجعه: 22 شهریور 1402

🎥 درمان بیمار قلب و عروق با تجویز حکیم طبیب دکتر روازاده

✅ سرکار خانم حسن زاده/ استان تهران

🗓 تاریخ آخرین مراجعه: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲