توییت حکیم دکتر روازاده :رهبر معظم انقلاب همواره به استان #سیستان_و_بلوچستان عنایت خاص داشته و جنوب استان را به عنوان نگین و شـمال اسـتان را به عنوان #تنگه_احد نام می‌بردند. قطعا فرمایش ایشان در دیدار با جمعی از مردم سیستان و بلوچستان بار سـنگینی بر دوش دولت خواهد گذاشت.

توییت حکیم دکتر روازاده :رهبر معظم انقلاب همواره به استان #سیستان_و_بلوچستان عنایت خاص داشته و جنوب استان را به عنوان نگین و شـمال اسـتان را به عنوان #تنگه_احد نام می‌بردند. قطعا فرمایش ایشان در دیدار با جمعی از مردم سیستان و بلوچستان بار سـنگینی بر دوش دولت خواهد گذاشت. امیدوارم این دیدار فصل‌الخطابی باشد که همه بزرگان و علمای استان کماکان در جهت آرامش و توسعه منطقه حرکت کنند.