گفت: از بحران‌های سنگین و پی در پی رژیم صهیونیستی و درگیری‌های شدید و همه‌روزه موافقان و مخالفان نتانیاهو چه خبر ؟!

دویدم و دویدم !

گفت: از بحران‌های سنگین و پی در پی رژیم صهیونیستی و درگیری‌های شدید و همه‌روزه موافقان و مخالفان نتانیاهو
چه خبر ؟!
گفتم: دیروز نتانیاهو با عصبانیت اعلام کرد که مخالفانش از ایران دستور می‌گیرند ! و لاپید و سایر مخالفان هم اعلام کرده‌اند که نتانیاهو عامل وابسته به ایران است !
گفت: رئیس موساد که هفته قبل خط و نشان می‌کشید در ایران دست به عملیات خرابکارانه خواهد زد ! و کلی هم قُمپز
در کرده بود !
گفتم: به لاک‌پشت گفتند؛ یه آوازی بخون ! گفت؛ دویدم و دویدم، از رودخونه پریدم، سر کوهی رسیدم
و… !