گفت: «سلمان بن حمد آل خلیفه» ولیعهد بحرین، گفته است در جنگ غزه هر دو طرف به غیر نظامیان حمله کرده‌اند و من به صراحت حماس را محکوم می‌کنم!
 
گفت: «سلمان بن حمد آل خلیفه» ولیعهد بحرین، گفته است در جنگ غزه هر دو طرف به غیر نظامیان حمله کرده‌اند و من به صراحت حماس را محکوم می‌کنم!
گفتم: چند ده سال است که صهیونیست‌ها به قتل عام مردان و زنان و کودکان غزه مشغولند. اولاً؛ چه شده که ولیعهد بحرین آنهمه جنایت را ندیده است و ثانیاً؛ صهیونیست‌های ساکن فلسطین اشغالی به قیمت قتل عام و آوارگی مردم مظلوم فلسطین در خانه و کاشانه آنها ساکن شده‌اند و ثالثاً؛ هیچیک از آنها غیر نظامی نیستند تمامی مردان
از ۱۸ سالگی و تمامی زنان از ۱۶ سالگی به خدمت ارتش در می‌آیند و تا ۶۰ سالگی همه ساله آموزش نظامی می‌بینند و‌…
گفت: ‌ای عوام! ولیعهد بحرین با صهیونیست‌ها تفاوتی ندارد. اول آن که بر اساس اسناد تاریخی، آل‌خلیفه قبل از آن که توسط انگلیس حاکم بحرین شوند در بیابان‌های نجد به راهزنی مشغول بودند و دوم این که بحرین متعلق به ایران بوده و هست که با خیانت شاه و دستور انگلیس از ایران جدا شده است. سوم آن که حاکمان بحرین هم در قتل عام مردم مظلوم بحرین دست‌کمی از صهیونیست‌ها ندارند و‌…
گفتم: حالا این مردک که پشت اندر پشتش راهزن و قاتل و غاصب بوده‌اند چه جایگاهی دارد که در این خصوص اظهار نظر کرده است؟!
گفت: فایده اظهار‌ نظرش این است که هویت حاکمان بحرین برای همگان شناخته می‌شود!
گفتم: یارو با پدرش برای دزدی وارد خانه‌ای شد. صاحبخانه 
متوجه شد و در حالی که دنبالش می‌کرد داد زد؛ بی‌شرف وایستا! 
و پسر با صدای بلند گفت؛ بابا فرار کن! ما را شناسایی کرده‌اند!