گفت: انصارالله کشتی اسرائیلی «گلکسی لیدر» را در دریای سرخ توقیف کرده و ۵۲ سرنشین آن را بازداشت کرده است.

مزه چی داشت؟!

گفت: انصارالله کشتی اسرائیلی «گلکسی لیدر» را در دریای سرخ توقیف کرده و ۵۲ سرنشین آن را بازداشت کرده است.
گفتم: ایول. آفرین به رزمندگان شجاع و سلحشور انصارالله.
گفت: انصارالله پیش از این هم اعلام کرده بود که کشتی‌های اسرائیلی و کشتی‌هایی که با پرچم این رژیم حرکت می‌کنند و کشتی‌های حامل کالا برای این رژیم را در باب‌المندب و دریای سرخ و دریای عمان توقیف خواهد کرد و اگر ناو جنگی باشد آن را غرق می‌کند.
گفتم: سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گفته است این کشتی اسرائیلی نیست! ولی یک مقام دیگر این رژیم اسرائیلی بودن آن را تایید کرده است.
گفت: این کشتی برای اینکه شناسایی نشود با پرچم کشور «باهاما » در حرکت بوده که توسط نیروهای انصارالله شناسایی و توقیف شده است.
گفتم: یارو دزدی کرده بود برای این که از دست پلیس فرار کنه درون پوست بُز رفته و قاطی گله بزها شده بود که ناگهان یک شیر حمله می‌کنه و یارو رو می‌خوره‌. شیرهای دیگه ازش می‌پرسند چی بود خوردی؟ گفت؛ بُز بود ولی مزه خر می‌داد!