باسمه تعالی “پیش به سوی: احیای تمدن اسلامی – اصلاح الگوی مصرف –  تحقق جامعه ای سالم “ بدین وسیله به آگاهی می رساند دومین مجمع عمومی جامعه اسلامي حاميان كشاورزي ايران  روز جمعه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲ در سالن شهید بهنام محمدی واقع در تهران، خیابان فاطمى، خیابان حجاب، مرکز آفرینش […]

باسمه تعالی

پیش به سوی: احیای تمدن اسلامی – اصلاح الگوی مصرف –  تحقق جامعه ای سالم

بدین وسیله به آگاهی می رساند دومین مجمع عمومی جامعه اسلامي حاميان كشاورزي ايران  روز جمعه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲ در سالن شهید بهنام محمدی واقع در تهران، خیابان فاطمى، خیابان حجاب، مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کانون استان تهران، برگزار خواهد شد . لذا از کلیه اعضای محترم جامعه اسلامي حاميان كشاورزي ايران دعوت به عمل می آید در این دوره مجمع شرکت نمایند.

شماره تلفن روابط عمومی: ۶۶۹۲۰۱۲۸ – ۰۲۱

الهم وفقنا لما تحب و ترضی

دکتر حسین روازاده

دبیر کل جامعه اسلامي حاميان كشاورزي ايران