واردات بز تراریخته و نابودی نسل بزهای منطقه به بهانه اصلاح نژاد! -مجلس شورای اسلامی: واردات و خرید و فروش تراریخته ها ممنوع است! -مراجع عالی قدر: تراریخته ها تولیدشان ممنوع و خرید و فروش آنرا جایز ندانسته اند! حالا بخوانیم یک راه حل مشکل بیکاری را توسط برخی مقامات دولتی: بزهای تراریخته که پنج […]

واردات بز تراریخته و نابودی نسل بزهای منطقه به بهانه اصلاح نژاد!

-مجلس شورای اسلامی: واردات و خرید و فروش تراریخته ها ممنوع است!

-مراجع عالی قدر: تراریخته ها تولیدشان ممنوع و خرید و فروش آنرا جایز ندانسته اند!

حالا بخوانیم یک راه حل مشکل بیکاری را توسط برخی مقامات دولتی:

بزهای تراریخته که پنج کیلو شیر مرگ آور روزانه می دهند را مجانأ در اختیار مردم قرار می دهند و شیر آنرا از مردم می خرند و پولش را به عنوان قسط ماهانه کسر می کنند. این داستان خاطره تلخ تریاک مجانی از طرف انگلیس ها و خرید سوخته ی آنرا در ذهن ما تداعی می کند.
ای مردم آگاه بدانید این کشور خائن اسپانیا نام دارد که چند سال پیش با همین ترفند توانست میلیون ها درخت زیتون تراریخته را به کشاورزان ما بفروشند و پس از سال ها انتظار هیچ میوه ایی حاصل نشد و در نتیجه کشاورزان ما ورشکست شدند و هنوز در به در بانک ها برای رفع مشکل بدهی خویش می باشند.

سرطان زا بودن گوشت و شیر این بزها متعاقبا در سایت ها و تلگرام منتشر خواهد شد.

نمونه ای از بزهای تراریخته:

بز تراریخته unnamed 7f4740c3d40e50fb08717e3314ffbdd6

نمونه ای از بزهای ایرانی:

بز ایرانی2  3  54