دو نمای متضاد از وزیرکشاورزی دولت اصلاحات: «عیسی‌کلانتری دبیرکل‌ خانه‌ کشاورزو مشاوراسحاق‌ جهانگیری معاون‌ اول‌ رئیس‌ جمهور (اردیبهشت۹۴): آقایان هنوز دارند درباره‌خودکفایی در محصولات‌ کشاورزی صحبت‌ می‌کنند.برای نوشتن برنامه‌ ششم دوباره موضوع‌ خودکفایی را به‌ میان‌ کشیدند که به آقای‌ نوبخت گفتم تو را به دین‌ و ایمانت بگو این‌ مزخرفات را کنار بریزند؟!… …عیسی […]

دو نمای متضاد از وزیرکشاورزی دولت اصلاحات:

«عیسی‌کلانتری دبیرکل‌ خانه‌ کشاورزو مشاوراسحاق‌ جهانگیری معاون‌ اول‌ رئیس‌ جمهور (اردیبهشت۹۴): آقایان هنوز دارند درباره‌خودکفایی در محصولات‌ کشاورزی صحبت‌ می‌کنند.برای نوشتن برنامه‌ ششم دوباره موضوع‌ خودکفایی را به‌ میان‌ کشیدند که به آقای‌ نوبخت گفتم تو را به دین‌ و ایمانت بگو این‌ مزخرفات را کنار بریزند؟!…

…عیسی کلانتری(اردیبهشت۹۶) که ۲سال پیش اصلا اعتقادی به خودکفایی نداشت برای خودکفایی در تولید گندم در دولت یازدهم کارنامه صادر کرده و گفت:خودکفایی در تولید محصول گندم با افزایش عملکرد و با تولید دانش‌ محور امکانپذیرشده‌ است، این کارنامه‌ای قابل قبول برای دولت یازدهم است؟! خبرگزاری ایلنا»

منبع: باور