سموم شیمیایی آفت کش/ سرطانزا و عقیم کننده، به رغم اثرات مخرب گسترده ای که بر سلامت انسان و سایر اجزای محیط زیست دارند، در بی توجهی کامل سازمان محیط زیست، به طور بی رویه در مزارع کشاورزی استفاده می شوند. با استفاده از گیاهان تراریخته مقاوم به حشرات آفت، سموم شیمیایی از سبد غذایی […]

سموم شیمیایی آفت کش/ سرطانزا و عقیم کننده، به رغم اثرات مخرب گسترده ای که بر سلامت انسان و سایر اجزای محیط زیست دارند، در بی توجهی کامل سازمان محیط زیست، به طور بی رویه در مزارع کشاورزی استفاده می شوند. با استفاده از گیاهان تراریخته مقاوم به حشرات آفت، سموم شیمیایی از سبد غذایی انسان و همچنین محیط زیست قابل حذف هستند. سرانه مصرف سموم شیمیایی که سرطانزا بودن و ایجاد ناباروری آنها اثبات شده است، به ازا هر ایرانی، حدود ۴۰۰ گرم در سال است. به علاوه سلامت انسان، میکروارگانیسمهای محیط، حشرات مفید، پرندگان، خزندگان،‌جوندگان، حیوانات اهلی و وحشی، هوا، خاک و آبهای زیرزمینی در مناطق روستایی که به طور مستقیم در معرض سموم شیمیایی هستند، به شدت در خطر است. در این شرایط سازمان محیط زیست به جای مقابله با استفاده از سموم شیمیایی زیست کش، به نفع واردات چیهای سموم شیمیایی وارد عمل شده و با نگاهی کاملا غیر علمی با تولید داخلی گیاهان تراریخته مخالفت می کند.

🍀کانال تلگرامی سفره سلامت

کد مطلب : ۹۶۰۴۰۸۶۵