💠 مرگ دسته جمعی پرندگان قمری بدلایل نامعلوم در منطقه زرآباد، کهیر و روستاهای شهرستان های کنارک و چابهار استان سیستان و بلوچستان 📚 منبع :  fars_plus@

💠 مرگ دسته جمعی پرندگان قمری بدلایل نامعلوم در منطقه زرآباد، کهیر و روستاهای شهرستان های کنارک و چابهار استان سیستان و بلوچستان

📚 منبع :  fars_plus@