🔸 رئیس جدیدمحیط زیست: – موافق مصرف محصولات تراریخته هستم،همین الان حجم زیادی از واردات، تراریخته هستند! – مخالفان تراریخته فقط شعارسیاسی میدهند!    📚 منبع : Farsna@

🔸 رئیس جدیدمحیط زیست:

– موافق مصرف محصولات تراریخته هستم،همین الان حجم زیادی از واردات، تراریخته هستند!

– مخالفان تراریخته فقط شعارسیاسی میدهند! 

 

📚 منبع : Farsna@