🔸 گلایه معاون توسعه روستایی و مناطق محروم از الگوبرداری غلط از غرب در مسیر توسعه روستاها    🔹معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور دکتر سید ابوالفضل رضوی در نشست خبری روز روستا و عشایر بیان داشت: الگوبرداری غلط از غرب در مسیر توسعه روستاها موجب صدمه به بنیان های اجتماعی و فرهنگی روستاها گردیده […]

🔸 گلایه معاون توسعه روستایی و مناطق محروم از الگوبرداری غلط از غرب در مسیر توسعه روستاها   

🔹معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور دکتر سید ابوالفضل رضوی در نشست خبری روز روستا و عشایر بیان داشت: الگوبرداری غلط از غرب در مسیر توسعه روستاها موجب صدمه به بنیان های اجتماعی و فرهنگی روستاها گردیده است. در مسیر توسعه روستاها متاسفانه فرهنگ زندگی مشارکتی که در گذشته در روستاها برقرار بوده کم رنگ شده و خسارتی که از بین رفتن این فرهنگ در پی داشته به سادگی قابل جبران نخواهد بود.

🔹 لازم به ذکر است که  طرح ترسیب کربن با قدمت ۱۸ سال که مدل غربی در توسعه روستایی ایران است به بیان جناب سرداری  مدیر ملی طرح ترسیب کربن در بیش از ۲۵ استان کشور در حال اجرا است. 

🔴به نظر می رسد برخی از مشکلات فرهنگی اجتماعی که دکتر رضوی به آن اشاره داشتند در نتیجه این طرح ایجاد شده اند. متاسفانه به دلیل ارائه نشدن گزارشات میدانی دقیق و غیر شفاف بودن مستندات عملکرد و کیفیت طرح توسط متولیان آن، امکان نظارت عمومی بر این طرح ملی میسر نبوده است. چنانچه متولیان طرح ملی ترسیب کربن این مطلب را مطالعه می فرمایند، بدین وسیله اعلام میداریم، مدیران کانال تلگرامی واحد مطالعات امنیت غذایی موسسه مصاف آمادگی دارند این مستندات را بدون هیچگونه دخل و تصرف منتشر نمایند تا افکار عمومی بیش از پیش نسبت به این طرح روشن شود.

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف