🔸 پدافند در مفهوم کلی، دفع، خنثی کردن و یا کاهش تاثیرات اقدامات آفندی دشمن و ممانعت از دستیابی به اهداف خودی است. پدافند به دو بخش تقسیم می‌شود ۱- پدافند عامل ۲- پدافند غیرعامل 🔸علاقه به حیات و حفظ بقاء به طور غریزی در هر انسانی وجود دارد لذا در طول تاریخ، بشر برای دستیابی […]

🔸 پدافند در مفهوم کلی، دفع، خنثی کردن و یا کاهش تاثیرات اقدامات آفندی دشمن و ممانعت از دستیابی به اهداف خودی است. پدافند به دو بخش تقسیم می‌شود

۱- پدافند عامل

۲- پدافند غیرعامل

🔸علاقه به حیات و حفظ بقاء به طور غریزی در هر انسانی وجود دارد لذا در طول تاریخ، بشر برای دستیابی به ملزومات حیاتی خود از جمله غذا و انرژی به گسترش و توسعه مراتع و زمین‌های کشاورزی و معادن پرداخته یا به جهت دفع تجاوز دشمنان خود جنگ‌ها و منازعات بسیاری را پشت سر نهاده است. 

🔸بطور کلی پدافند غیر عامل مجموعه ی از اقدامات غیرمسلحانه اطلاق می شود که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت¬های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می‌گردد، این تعریف اهداف زیر را دنبال می کند:

– کاهش آسیب پذیری زیر ساخت ها در حوادث جنگی و غیرجنگی

– اداره جامعه در شرایط جنگ

– تسهیل مدیریت بحران

– افزایش بازدارندگی

– ارتقاء پایداری ملی

🔸پدافند غیرعامل برای رسیدن به توسعه پایدار باید محیطی امن در برابر حوادث در همه نقاط کشور بویژه تاسیسات زیربنایی ایجاد شود.

در انتها نیز به منظور بهره مندی از تجارب جهانی در راستای دفاع از میهن و حفظ زیر ساخت های حیاتی و حساس کشور و پیشگیری از آسیب وارده به جوامع آسیب پذیر و غیر نظامی و رسیدن به توسعه پایدار پیشنهادات اجرایی ارائه می گردد

پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی

🔸اما پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ، به مجموعه اقدامات پیشگیرانه در حوزه دام و گیاه اطلاق می گردد که با اجرای آن می توان قدرت اثر تهدیدات را کاهش و آستانه آسیب پذیری بخش کشاورزی را افزایش داد به این ترتیب می توان میزان خسارات و تلفات احتمالی ناشی از تهدیدات را به حداقل ممکن کاهش داد.

🔸غالبا در منابع علمی و متون اصلی از پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی با عنوان آمادگی در برابر تهدیدات زیستی عمدی یا اقدامات مقابله با اگروتروریسم یاد می گردد.

🔸بخش کشاورزی از حساسیت ویژه ای برخوردار است و کم کردن راندمان تولید وضربه زدن به بخش تولید وتوزیع کالاهای کشاورزی از اهداف دشمن است.

🔸بی توجهی و بی تدبیری برخی مسئولین در وارد کردن بی رویه محصولات و عدم استفاده و حمایت از تولیدات داخلی موجبات وابستگی کشور به کشورهای بیگانه را فراهم می سازد.

🔸استفاده از روشهای نوین کاشت، داشت و برداشت انواع محصولات کشاورزی در سطح کشور از وابستگی به واردات بی رویه بعضی محصولات ما را رها می کند.

🔸نقش پدافند غیر عامل ایجاد بسیج امکانات و منابع و ارتقای آن در جهت جلوگیری و پیشگیری از حوادث و عوامل بحران ساز و مدیریت بحرانهای ناشی از حوادث و آلودگیهای زیستی است و در این راستا هماهنگی، هدایت، نظارت و مدیریت یکپارچه منابع و امکانات، استفاده از پتانسیلها درحوزه های مختلف می تواند گام مهمی در به ثمر رساندن اهداف پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی باشد.

🔸با توجه به گستردگی بخش کشاورزی، پدافند غیرعامل در حفظ سلامت و تثبیت وضعیت تولید نقش انکارناپذیری دارد.

🔸حوزه های پدافند غیر عامل به شش بخش انسان، دام، غذا، آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست تقسیم می شود.

🔸هر گونه رویداد یا حادثه طبیعی یا غیرطبیعی با استفاده از عوامل زیستی که موجب تضعیف و نابودی سرمایه های انسانی و یا آسیبهای اقتصادی از طریق تخریب و نابودی سرمایه های ملی زیستی شود، تهدید زیستی محسوب می شود که باید اقدامات اساسی قبل از وقوع این چنین تهدیداتی پیش بینی و اتخاذ شود.

ادامه دارد…

نویسنده: دکتر علیرضا معماری