🍐🍐درخت گلابی هم مانند سایر درختان انواع و اقسام مختلفی دارد. 🍐از پایین ساقه و ریشه شاخه هایی میزند که میتوان در جهت تکثیر درخت از آنها استفاده کرد؛ تخم گلابی را هم میکارند ،لیکن باید در زمین آباد و تره زار کاشته شود ،بعد از یکسال از یک گز بلندتر میشود. ✨عمر درخت گلابی […]

🍐🍐درخت گلابی هم مانند سایر درختان انواع و اقسام مختلفی دارد.

🍐از پایین ساقه و ریشه شاخه هایی میزند که میتوان در جهت تکثیر درخت از آنها استفاده کرد؛
تخم گلابی را هم میکارند ،لیکن باید در زمین آباد و تره زار کاشته شود ،بعد از یکسال از یک گز بلندتر میشود.

✨عمر درخت گلابی نسبت به خیلی از درختان بلندتر است و در اکثر زمینهاییکه هر نوع درختی نمیروید گلابی میروید. مثل زمین ریگزار یا زمینی که تلخی و شوری به آن غالب باشد، یا زمین سففت
✨بهترین کود برای پای درخت گلابی کود آدمی!!وحیوانات مردار وخون گوسفند است

🍐پیوند درخت امرود با درخت زعرور نیکو باشد.

پ.ن:زعرور:درخت کیالک،آلوچه کوهی


📚منبع: آثار واحیاءفضل الله همدانی ص۱۷.