🔸  در کالیفرنیا به علت خشکسالی از آبیاری چمن‌های شهری ممانعت شده و از این بابت از مردم عذرخواهی می‌کنند  ❌ اما در ایران باوجود بحران آب ،  همچنان شهرداری ها به کاشت و آبیاری چمن‌ها ادامه میدهند کد مطلب : M97012101

🔸  در کالیفرنیا به علت خشکسالی از آبیاری چمن‌های شهری ممانعت شده و از این بابت از مردم عذرخواهی می‌کنند 

❌ اما در ایران باوجود بحران آب ، 
همچنان شهرداری ها به کاشت و آبیاری چمن‌ها ادامه میدهند

کد مطلب : M97012101