⭕️ عیسی کلانتری رییس سازمان_حفاظت محیط زیست بار دیگر در اظهاراتی ابراز داشت: 🔹همه دریاچه‌هایی که خشک شد، باعث‌اش خودمان بودیم! 🔹مصرف امروز آب به معنی خیانت به نسل های بعدی است 🔹هیچ کدام از تالاب های پنجاه گانه کشور زنده نیست 🔹آب ورودی به دریاچه ارومیه ۴۰۰ میلیون مترمکعب کاهش یافت ⚠️ اینها اظهارات […]

⭕️ عیسی کلانتری رییس سازمان_حفاظت محیط زیست بار دیگر در اظهاراتی ابراز داشت:

🔹همه دریاچه‌هایی که خشک شد، باعث‌اش خودمان بودیم!

🔹مصرف امروز آب به معنی خیانت به نسل های بعدی است

🔹هیچ کدام از تالاب های پنجاه گانه کشور زنده نیست

🔹آب ورودی به دریاچه ارومیه ۴۰۰ میلیون مترمکعب کاهش یافت

⚠️ اینها اظهارات مسئولی است که حدود ۱۴ سال بر مسند وزارت جهاد کشاورزی تکیه زد. او که در آن دوران خوشحال و شادان روبان سدها را در کنار آن سردار سازندگی که چندی پیش در آغوش عشقش! (آب) جان سپرد، پاره میکرد! امروز طلبکار شده و فرار رو به جلو میکند!

‼️در آن زمانی که اساتید دانشگاه‌ به او می گفتند ساخت فلان و بهمان سد را پیش نبرید اکوسیستم را نابود می‌کند، گوش نمی‌کرد، حالا با زیر سوال بردن اصلی ترین و حیاتی ترین سیاست‌های ج.ا.ا به دنبال مقصر جلوه دادن کشاورزی در مشکلات آبی کشور است! 

‼️آقای کلانتری، خیانت را کسانی کردند که چون شمایی را که آزمون خود را با سرافکندگی پشت سر گذاشتید دوباره بر سر کار آوردند. 

‼️خیانت را کسانی می‌کنند که چون شمایی را بخاطر مدیریت فاجعه‌بارتان مواخذه نمی‌کنند!

‼️خیانت را کسانی کردند… بماند…

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف