🔸 نشاکاری باعث افزایش سرعت کشت و همینطور کاهش میزان آب مصرفی می‌شود.   کد مطلب : M97032901 📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

 

🔸 نشاکاری باعث افزایش سرعت کشت و همینطور کاهش میزان آب مصرفی می‌شود.

 

کد مطلب : M97032901

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف