🔸 خروجی نقشه های رصد و پایش خشکسالی در دانشگاه نبراسکا و وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد خشکسالی با درجه بسیار شدید نواحی جنوب، مرکز و غرب این کشور را احاطه کرده است. 📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

🔸 خروجی نقشه های رصد و پایش خشکسالی در دانشگاه نبراسکا و وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد خشکسالی با درجه بسیار شدید نواحی جنوب، مرکز و غرب این کشور را احاطه کرده است.

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف