به‌طور کلی بهترین زمان آبیاری گیاهان در شب یا صبح است، اما ترجیح این است که این آبیاری در غروب یا همان شب انجام شود   کد مطلب : 97050401 📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

به‌طور کلی بهترین زمان آبیاری گیاهان در شب یا صبح است، اما ترجیح این است که این آبیاری در غروب یا همان شب انجام شود

 

کد مطلب : 97050401

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف