نشست تخصصی دبیران شهرستانهای کل کشور جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران در روز جمعه ۹۷/۵/۱۹ از ساعت ۹ الی ۱۳ با حضور دبیرکل، قائم مقام دبیرکل، دبیر اجرایی ، اعضای شورای مرکزی و ۱۵ نفر از دبیران جامعه اسلامی حامیان کشاورزی شهرستانهای ؛ ارومیه،  تبریز، کرج، شهرکرد، گناباد، اسفراین، سمنان، دامغان، زاهدان، شیراز، قم، کرمانشاه، […]

نشست تخصصی دبیران شهرستانهای کل کشور جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران در روز جمعه ۹۷/۵/۱۹ از ساعت ۹ الی ۱۳ با حضور دبیرکل، قائم مقام دبیرکل، دبیر اجرایی ، اعضای شورای مرکزی و ۱۵ نفر از دبیران جامعه اسلامی حامیان کشاورزی شهرستانهای ؛ ارومیه،  تبریز، کرج، شهرکرد، گناباد، اسفراین، سمنان، دامغان، زاهدان، شیراز، قم، کرمانشاه، یاسوج، خمین، اردکان برگزار گردید.

در این نشست دبیرکل محترم جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران به تحلیل مسائل روز، جایگاه و فعالیت جامعه پرداختند و گزارشی از اقدامات و عملکرد جامعه بیان نمودند.

دبیران محترم شهرستانها نیز گزارشی از عملکرد و فعالیتهای خود در شهرستانهای مربوطه و همچنین تجربیات موفق خود را در زمینه های مختلف ارائه نمودند.

در پایان پیشنهادات و نظرات دبیران جمعبندی و سوالات تخصصی دبیران توسط شورای مرکزی پاسخ داده شد.