امام صادق (ع): کشت کنید و درخت بنشانید.  بخدا قسم آدمیان کاری برتر و پاک‌تر از آن نکرده اند.   📒بحارالأنوار، ج ١٠٣، ص ٦٨

امام صادق (ع):

کشت کنید و درخت بنشانید. 
بخدا قسم آدمیان کاری برتر و پاک‌تر از آن نکرده اند.

 

📒بحارالأنوار، ج ١٠٣، ص ٦٨