💬عیسی کلانتری : دشمن اصلی ایران، مردم امروز آن هستند/ کشاورزی باید تعطیل شود 💬فکر کردیم آزادی و قدرت کشور در خودکفایی گندم است و راه غلط را پیمودیم و با حمله به مراتع، خاک و مراتع را نابود کردیم 💬سالیانه بیش از ۱۲ تن در هر هکتار فرسایش خاک داریم که ربطی به آمریکا […]

💬عیسی کلانتری : دشمن اصلی ایران، مردم امروز آن هستند/ کشاورزی باید تعطیل شود

💬فکر کردیم آزادی و قدرت کشور در خودکفایی گندم است و راه غلط را پیمودیم و با حمله به مراتع، خاک و مراتع را نابود کردیم

💬سالیانه بیش از ۱۲ تن در هر هکتار فرسایش خاک داریم که ربطی به آمریکا و اسرائیل ندارد، بلکه تقاص سیاست‌های غلط ۴ دهه گذشته را می‌دهیم

💬بدترین امانتدار طی ۷ هزار سال قدمت این مملکت ما بودیم که چیزی برای نسل‌های بعد باقی نگذاشتیم

💬دشمن کشور ما مردم امروز ماست/ هنگامی که همه چیز را با پول و اقتصاد تعویض می‌کنیم، مردم دشمن اصلی کشورمان می‌شوند و هیچ چیز برای نسل‌های آتی باقی نمی‌ماند

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف