تجار اروپایی گفتند، شرکت بازرگانی دولتی ایران یک مناقصه بین المللی برای خرید ۱۲۰ هزار تن شکر خام منتشر کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، تجار اروپایی گفتند، شرکت بازرگانی دولتی ایران یک مناقصه بین المللی برای خرید ۱۲۰ هزار تن شکر خام منتشر کرده است. فرصت شرکت در این مناقصه تا ۹ […]

تجار اروپایی گفتند، شرکت بازرگانی دولتی ایران یک مناقصه بین المللی برای خرید ۱۲۰ هزار تن شکر خام منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، تجار اروپایی گفتند، شرکت بازرگانی دولتی ایران یک مناقصه بین المللی برای خرید ۱۲۰ هزار تن شکر خام منتشر کرده است.

فرصت شرکت در این مناقصه تا ۹ اکتبر است. این میزان شکر خام باید در قالب ۲ محموله ۶۰ هزار تنی و در طی ماه های نوامبر و دسامبر ارسال شود.

📚منبع : خبرگزاری تسنیم