۸۵ درصد نوارهای بهداشتی که بانوان استفاده می کنند از پنبه های تراریخته تولید می شود و متاسفانه به علف کش سمی و خطرناک رانداپ حادی گلایفوسایت ساخت کمپانی مافیایی تراریخته مونسانتو آلوده هستتد و بر اساس طبقه بندی سازمان جهانی بهداشت این سم می تواند سرطان زا باشد‌. مسئولینی که مجوز کشت پنبه تراریخته […]

۸۵ درصد نوارهای بهداشتی که بانوان استفاده می کنند از پنبه های تراریخته تولید می شود و متاسفانه به علف کش سمی و خطرناک رانداپ حادی گلایفوسایت ساخت کمپانی مافیایی تراریخته مونسانتو آلوده هستتد و بر اساس طبقه بندی سازمان جهانی بهداشت این سم می تواند سرطان زا باشد‌.

مسئولینی که مجوز کشت پنبه تراریخته را صادر کرده اند و به دنبال تراریخته کردن ایران هستند به ملت ایران پاسخ دهند چرا می خواهند کشاورزی و محیط زیست و ذخایر ژنتیکی بکر ایران و سلامت مردم را نابود کنند؟

چرا بجای حمایت از سموم شیمیایی و آفت کش ها ک علف کش ها و تراریخته از کشاورزی سالم و ارگانیک حمایت نمی کنند؟

 

📚منبع : بنیاد ملی سبک زندگی سالم