دوکیت تشخیصی بیماری‌های دامی برای نخستین بار در کشور توسط موسسه واکسن و سرم‌سازی رازی کرج تولید شد رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه کشور ما باید به دانش بومی و دانشمندان خود متکی باشد تا در حوزه تشخیصی بتواند به موفقیت دست یابد افزود: برای تشخیص به موقع، سریع و پیشگیری از […]

دوکیت تشخیصی بیماری‌های دامی برای نخستین بار در کشور توسط موسسه واکسن و سرم‌سازی رازی کرج تولید شد

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه کشور ما باید به دانش بومی و دانشمندان خود متکی باشد تا در حوزه تشخیصی بتواند به موفقیت دست یابد افزود: برای تشخیص به موقع، سریع و پیشگیری از بیماری‌ها به حجم زیادی واکسن، مواد بیولوژیک و کیت‌های تشخیصی نیازمندیم و فعالیت مراکز دانش‌بنیان و موسسات تحقیقاتی تولیدی مانند موسسه رازی می‌تواند پاسخگوی نیاز کشور به واکسن، فرآورده‌های بیولوژیک و کیت‌های تشخیصی باشد.
علیرضا رفیعی‌پور مزیت استفاده از کیت‌های داخلی را، امکان کیفیت سنجی و اثربخشی آنها از طریق انجام آزمایش‌های لازم دانست و یادآور شد: این امر در مورد کیت‌های وارداتی چندان صدق نمی‌کند زیرا ممکن است اثربخشی این کیت‌ها با آنچه در شناسنامه آنها آمده تفاوت‌هائی داشته باشد و ناچار باشیم با حداقل‌ها کار تشخیص را انجام دهیم.
رئيس سازمان دامپزشکی کشور بیان کرد: کیت‌های داخلی به راحتی در مرکز ملی تشخیص سازمان دامپزشکی ارزیابی می‌شوند و سازمان از تولید این کیت‌ها حمایت می‌کند.
رفیعی‌پور اضافه کرد: در شرایط تحریم هر جا کمبودی باشد با همکاری موسسه رازی، سازمان دامپزشکی واردکنندگان واکسن با کیت‌های تشخیصی، در خصوص میزان دقیق واردات تصمیم‌گیری خواهد شد.

 

کد مطلب : A97062501

📚منبع : کیهان ۲۳ شهریور ۹۷