🔹یخبندان و سرمازدگی (سرمای زودرس پاییزه و دیر رس بهاره) همواره خسارت زیادی بر محصولات کشاورزی وارد می کند لذا آگاهی از تاریخچه‌های شروع و خاتمه یخبندان و همچنین نوع یخبندان و تاریخ کاشتن برای برنامه ریزان و زارعین بسیار اهمیت دارد. در ادامه به راه‌های کاربردی برای مقابله با سرمازدگی و یخبندان اشاره شده […]

🔹یخبندان و سرمازدگی (سرمای زودرس پاییزه و دیر رس بهاره) همواره خسارت زیادی بر محصولات کشاورزی وارد می کند لذا آگاهی از تاریخچه‌های شروع و خاتمه یخبندان و همچنین نوع یخبندان و تاریخ کاشتن برای برنامه ریزان و زارعین بسیار اهمیت دارد. در ادامه به راه‌های کاربردی برای مقابله با سرمازدگی و یخبندان اشاره شده است.

🔹کاشتن درخت‌ها در مناطق مرتفع. چون هوای سرد به سمت پایین جریان می یابد. بهترین منطقه مرکبات خیز شمال ایران را، دامنه کوه‌ها تشکیل می‌دهند.

🔹کاشتن نهال ها و پایه های مقاوم به سرما.

🔹کم کردن پوشش علف‌های هرز در باغ تا گرمای خاک و هوا بتوانند بهتر جریان یابند و هوای سرد خارج و خاک با تابش خورشید گرم شود.

🔹ایجاد بادشکن به طور عمود در جهت باد با کاشت درختان سوزنی برگ. بهترین باد شکن در شمال ایران سرو زربین یا افشان است که بایستی به فاصله ۳ متر در دو ردیف در اطراف باغ کشت شوند. به طوریکه هر سه درخت آن در دو ردیف تشکیل یک مثلث متساوی الاضلاع را بدهند. اگر ارتفاع درختان بادشکن ۵ متر باشد درختان مرکبات پشت آن تا فاصله ۷۰-۵۰ متری از خطر باد مصون خواهد بود. 

⚠️نکته بسیار مهم اینکه برای احداث بادشکن طبیعی دقت شود حتی المقدور از درختان بومی استفاده همان منطقه استفاده شود.

🔹پخش کردن کود های دامی کاملا پوسیده در سطح خاک و حاشیه سایه انداز درختان، به دلیل گرما زا بودن فعالیت میکرو ارگانیسم ها، خطر سرمازدگی را کاهش می دهد.

📎عکس پیوست: نحوه عملکرد بادشکن ها به صورت شماتیک

 

 

📚منبع :واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف