مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان در سومین گردهمایی فصلی معاونین حفاظت و بهره‌برداری شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور گفت: مصرف آب آشامیدنی و صنعت کل جزایر استان از طریق آب‌شیرین‌کن است و یک درصد آب استان از طریق شیرین‌سازی آب دریا تامین می‌شود. هوشنگ ملایی افزود: بیشترین مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی به میزان ۸۸/۵ […]

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان در سومین گردهمایی فصلی معاونین حفاظت و بهره‌برداری شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور گفت: مصرف آب آشامیدنی و صنعت کل جزایر استان از طریق آب‌شیرین‌کن است و یک درصد آب استان از طریق شیرین‌سازی آب دریا تامین می‌شود.
هوشنگ ملایی افزود: بیشترین مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی به میزان ۸۸/۵ درصد و ۱۱ درصد هم در بخش آشامیدن و تنها ۰/۵ درصد در بخش صنعت است که باید تلاش کنیم از ظرفیت‌های صنعتی استان بیشتر استفاده کنیم.
وی اظهار داشت: میزان متوسط بارندگی در دوران ۱۶ و ۱۷ ساله خشکسالی استان ۱۳۳ میلیمتر بوده که با کاهش ۳۵ درصدی مواجه بوده، در بخش رواناب‌ها نیز ۷۰ درصد کاهش داشتیم و با توجه به بارندگی‌ها در سال جاری خشکسالی همچنان در استان ادامه دارد.
مدیرعامل آب منطقه‌ای هرمزگان با بیان اینکه در استان ۱۵ رودخانه اصلی داریم که از ظرفیت آبدهی بالایی برخوردار می‌باشند افزود: اگر بر روی رودخانه‌هایی که نزدیک دریا هستند سدهای کوچکی احداث کنیم تامین آب خوبی صورت می‌گیرد و می‌تواند جایگزین برداشت از منابع آب زیرزمینی شود.
ملایی خشکسالی قریب به ۲۰ سال در استان، بیلان منفی اغلب دشت‌ها، وقوع پدیده فرونشست زمین در دشت‌های استان، از دسترس خارج شدن سریع روان‌آب‌ها، نبود الگوی کشت مناسب در بخش زراعی و باغی، عدم وجود توازن در بخش‌های مختلف مصرف آب، نبود بهره‌وری مناسب در بخش مصارف آب، نبود یگان حفاظت منابع آب و عدم مشارکت مناسب ذینفعان در مدیریت منابع آب را از چالش‌های مهم استان در بخش آب برشمرد.

 

📚منبع : روزنامه کیهان