کفش‌دوزک‌های شکارگر از دشمنان طبیعی آفات هستند که حدود ۲۰۰۰ گونه از آن‌ها در دنیا شناسایی شده است و از آن برای کنترل شته، کنه و آفات مکنده استفاده می‌شود.  هم‌چنین، نوع خاصی از آن به نام «کریپتولموس» در باغات مرکبات و مزارع ، نقش شکارگر را ایفا می‌کند. برای هر هکتار باغ ، حداقل […]

کفش‌دوزک‌های شکارگر از دشمنان طبیعی آفات هستند که حدود ۲۰۰۰ گونه از آن‌ها در دنیا شناسایی شده است و از آن برای کنترل شته، کنه و آفات مکنده استفاده می‌شود. 

هم‌چنین، نوع خاصی از آن به نام «کریپتولموس» در باغات مرکبات و مزارع ، نقش شکارگر را ایفا می‌کند. برای هر هکتار باغ ، حداقل چهار کفش‌دوزک مورد نیاز است.

🔹کفش‌دوزک‌ها از دشمنان طبیعی شته‌ها و عوامل کنترل بیولوژیک آن‌ها به شمار می‌روند. در واقع، اگر در محیط گلخانه فقط دو یا سه کفش‌دوزک رها شود همه شته‌ها از بین می‌روند. مثلاً کفش‌دوزک هفت‌نقطه‌ای از حدود ۵۰ نوع شته تغذیه می‌کند و پلی‌فار است. هم‌چنین از معروف‌ترین و فراوان‌ترین گونه‌های حشرات شکارچی است و در سراسر دنیا برای مبارزه بیولوژیک استفاده می‌شود.

 

کد مطلب : 97060618