🔹با استفاده از این فناوری راندمان آبیاری به طور چشمگیری افزایش یافته و هدر رفت آب نیز کاهش می یابد. از جمله با مهمترین مزایای این روش، کاهش علف های هرز و امکان مدیریت کوددهی محصول می باشد. 🔹هرچند نمیتوان از برخی معایب این روش مثل محدودیت در بکارگیری در همه محصولات و یا […]

 

🔹با استفاده از این فناوری راندمان آبیاری به طور چشمگیری افزایش یافته و هدر رفت آب نیز کاهش می یابد. از جمله با مهمترین مزایای این روش، کاهش علف های هرز و امکان مدیریت کوددهی محصول می باشد.
🔹هرچند نمیتوان از برخی معایب این روش مثل محدودیت در بکارگیری در همه محصولات و یا هزینه نسبتا بالای اجرا و نگهداری چشم پوشی کرد.

📚منبع :واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف