🔹در روز ٢٧ خرداد ٩٦ تفاهم‌نامه اجرای فاز سوم پروژه بین‌المللی ترسیب کربن در چهار استان ایران با حضور گری لوئیس، نمایندگان دفتر عمران سازمان ملل متحد (UNDP) و رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور در محل این سازمان به امضا رسید.  🔹امضای فاز سوم این پروژه بین‌المللی در حالی صورت گرفته که […]

🔹در روز ٢٧ خرداد ٩٦ تفاهم‌نامه اجرای فاز سوم پروژه بین‌المللی ترسیب کربن در چهار استان ایران با حضور گری لوئیس، نمایندگان دفتر عمران سازمان ملل متحد (UNDP) و رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور در محل این سازمان به امضا رسید. 

🔹امضای فاز سوم این پروژه بین‌المللی در حالی صورت گرفته که کارشناسان و مدیران میانی همان سازمان انتقادات اساسی به عملکرد فعلی پروژه دارند، زیرا متولیان اجرای این پروژه گزارش شفافی از خروجی های اصلی دو فاز قبلی پروژه که احیای مراتع و سازمان ملل حامی اقتصاد مقاومتی بیابان زدایی است، ارائه نکردند. 

🔹جالب اینجاست که گری لوییس از اجرای این پروژه در منطقه قلعه گنج کرمان به‌عنوان یک پروژه اقتصادمقاومتی نام برده و دغدغه این عنصر سازمان مللی در حوزه مقاوم سازی اقتصاد ایران در برابر تهاجم و تکانه های خارجی محل سوال است⁉️

🔹این در حالی است که این شهرستان از سوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مورد حمایت و توجه ویژه قرار گرفته و این نهاد زیر مجموعه بیت رهبری با بودجه میلیاردی در حال اجرای پروژه‌ در قلعه گنج است و نگرانی وجود دارد دستاوردهای احتمالی این نهاد حکومتی به پای سازمان‌های بین المللی با اهداف خاص گذاشته شود.

 ⛔️ یکی از مهمترین اهداف پروژه های UNDP در کشورهای در حال توسعه، گسترش دموکراسی غربی و حضور فعال زنان در عرصه های اجتماعی است که باید دید تعاریف این نهاد بین المللی با تعاریف انقلاب اسلامی چقدر همخوانی دارد تا باعث شده بودجه های بنیاد مستضعفان به پای این سازمانهای بین المللی نوشته شود.

 

📚منبع :واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف