اخیرا طرحی موسوم به: شبکه محصولات سالم (شمس) که در ظاهر با هدف توسعه محصولات سالم و ارگانیک و با حمایت برخی مراکز علمی دولتی و با بودجه و امکانات بسیار در کشور راه اندازی شده و تعدادی از تولید کنندگان محصولات سالم و ارگانیک نیز احتمالا بدون آگاهی از اهداف واقعی در آن مشارکت دارند. اما […]

اخیرا طرحی موسوم به: شبکه محصولات سالم (شمس) که در ظاهر با هدف توسعه محصولات سالم و ارگانیک و با حمایت برخی مراکز علمی دولتی و با بودجه و امکانات بسیار در کشور راه اندازی شده و تعدادی از تولید کنندگان محصولات سالم و ارگانیک نیز احتمالا بدون آگاهی از اهداف واقعی در آن مشارکت دارند.

اما ابهام اینجاست: مسئول این طرح  از سرکردگان شناخته شده  تراریخته است؟ 

همه می دانند که محصولات تراریخته نه سالم است و نه ارگانیک پس چرا مسئول طرح از فعالان اصلی تراریخته کردن کشور است؟ احتمالا هدف چیز دیگری است:    می خواهند تراریخته را بعنوان محصول سالم به کشاورزان و مردم غالب کنند.

هشیار باشیم …

 

کد مطلب : A97100510

📚منبع : بنیاد ملی سبک زندگی سالم