امام صادق عليه السلام:  زراعت كنيد و درخت بكاريد؛ زيرا به خدا سوگند، مردم شغلى حلال تر و پاكيزه تر از آن پيشه نكرده اند   کد مطلب : 97092703 📚منبع : الكافی ج ۵ ص ۲۶۰

امام صادق عليه السلام: 
زراعت كنيد و درخت بكاريد؛ زيرا به خدا سوگند، مردم شغلى حلال تر و پاكيزه تر از آن پيشه نكرده اند

 

کد مطلب : 97092703

📚منبع : الكافی ج ۵ ص ۲۶۰