لگدکوب کردن مزارع و باغات در زیر چرخ‌تانک‌ها و کامیون‌های نظامی ارتش‌های‌اشغالگر وقتی پای به سرزمین گذارده و آن را‌ اشغال می‌کنند، هرآنجا که می‌رسند را لگدکوب چکمه سربازان‌شان می‌نمایند، در اینجا دیگر رسما و علنا بحث حقوق بشر و محیط زیست و انسانیت و هر آنچه نشان از آدمیت داشته باشد، وجود ندارد. در دوران‌اشغال […]

لگدکوب کردن مزارع و باغات در زیر چرخ‌تانک‌ها و کامیون‌های نظامی

ارتش‌های‌اشغالگر وقتی پای به سرزمین گذارده و آن را‌ اشغال می‌کنند، هرآنجا که می‌رسند را لگدکوب چکمه سربازان‌شان می‌نمایند، در اینجا دیگر رسما و علنا بحث حقوق بشر و محیط زیست و انسانیت و هر آنچه نشان از آدمیت داشته باشد، وجود ندارد. در دوران‌اشغال ایران در طی جنگ جهانی دوم نیز همین اتفاق افتاد و ارتش‌های ‌اشغالگر اعم از شوروی و انگلیس و آمریکا به هیچ چیز و هیچ کس رحم نکردند، برای‌شان اهمیتی نداشت، که در شهر هستند یا روستا یا زمین‌های زراعی و کشاورزی و یا از جنگل عبور می‌کنند یا دریا و…‌تانک و توپ‌های‌شان بایستی به هر کجا راه می‌یافت ولو خانه مردم یا مزرعه کشاورزی یا حریم حیوانات اهلی و یا دریا و صحرا و… 

اسناد زیر نشانه‌ای از همین واقعیت است که شاید روشن‌ترین مصداق از لگدکوب کردن خاک سرزمین مان توسط‌اشغالگران باشد. آنچه هرگز از تاریخ و اذهان این ملت پاک نخواهد شد. در این اسناد استانداری قزوین از نیروی آمریکا به وزارت کشور شکایت می‌کند که چرا سربازان آنها در زمین‌های کشاورزی این خطه چادر زده و آب قنات که مصارف کشاورزی و زراعی دارد را بدون معیار برای خود می‌برند و فرمانداری قم، شکواییه گروهی از کشاورزان را به وزارت کشور منعکس نموده که قوای انگلیس در زمین‌های زراعی آنها در حال ساختن فرودگاه بوده و همچنین فرمانداری قزوین‌اشغال اراضی زراعی این شهرستان و آب قنات‌های آن به‌وسیله ارتش آمریکا را گزارش داده است:

چادر زدن ارتش آمریکا در اراضی قزوین و ویرانی مزارع
سند:
استانداری یکم فرمانداری قزوین به تاریخ ۲۱/۲/۱۳۲۲ شماره ۱۰۸۵ وزارت کشور

آقای مهدی امینی متولی ده چوبیندر در تاریخ ۲۱/۱/۲۲ شکایت نموده‌اند که افراد ارتش آمریکایی در زمین‌های کشت شده و کشت نشده چوبیندر چادر زده و زراعت را خراب و در خیال ساختمان‌هایی هستند که آب قنات را بوسیله موتور برای ساختمان‌ها می‌برند. نظر به اینکه ارتش آمریکایی در قزوین نماینده و مرجعی برای رفع و حل این قبیل امور ندارند، شرحی به فرماندهی پادگان ارتش سرخ مقیم قزوین نوشته که شاید رفع تعرض نمایند. فرماندهی نامبرده هم تا حال پاسخی نداده و آقای امینی هم شکایت خود را تجدید و علاوه می‌نماید که اخیرا هم برحسب دستور افسران ارتش آمریکایی، حبیب نامی در زمین‌های چوبیندر مشغول حفر کوره برای تامین آجر گردیده…۱۴۶

احداث فرودگاه توسط قوای انگلیس در اراضی کشاورزی قم
بعد از لگدکوب کردن اراضی زراعی توسط‌تانک و توپ و سپس چادر زدن سربازان روی این زمین‌ها و بعد ساخت و ساز در همین زمین‌ها و بستن لوله‌های آب به روی آنها، مورد دیگر، احداث فرودگاه در زمین‌های حاصلخیز کشاورزی، جنایت دیگری بود که ارتش های ‌اشغالگر متفقین در طی سال‌های جنگ جهانی دوم و ‌اشغال ایران، بعد از نابودی جنگل‌ها در از بین بردن پوشش گیاهی این سرزمین مرتکب شدند. سند زیر گزارشی درباره همین اقدام متفقین و ارتش بریتانیا دارد که از قلم فرمانداری قم، خطاب به وزارت کشور وقت، می‌خوانیم: 
سند:
فرمانداری قم شماره ۵۰۵۴ مورخه ۲۲/۱۱/۱۳۲۱ وزارت کشور

استحضارا به عرض می‌رساند: یک عده از کشاورزان و مالکین مزارع مزروعی اطراف شهر به فرمانداری دادخواست داده بودند که از طرف نیروی بریتانیا برای احداث زمین فرودگاه طیاره، مقداری از اراضی آنها را که قسمتی از آن زیر کشت شتوی است، تصرف و مشغول عملیات و تسطیح هستند. به این جهت، زیان زیاد به ماها وارد خواهد شد…۱۴۷
اشغال اراضی یک روستای قزوین توسط قوای آمریکا
سند:
فرمانداری قزوین تاریخ ۲۳/۵/۲۲ شماره ۳۵۱۲ وزارت کشور 

رونوشت یک قسمت از نامه اهالی قریه آوج خرقان راجع به‌اشغال اراضی و استفاده از آب قنات قریه نامبرده از طرف نیروی آمریکایی و رونوشت شرحی که از طرف اردوگاه آمریکایی به فرمانداری نوشته‌اند. به ضمیمه تقدیم. چون از مفاد پیمانی که در نامه اردوگاه‌ اشاره شد، فرمانداری سابقه ندارد، مستدعی است برای جبران خسارت رعایا و رفع مزاحمت آنها دستور مقتضی صادر فرمایند. 
از طرف فرماندار شهرستان قزوین۱۴۸

تخریب زیرساخت‌های کشاورزی ایران
حکایت تخریب زمین‌های کشاورزی و اراضی حاصلخیز توسط نیروی ارتش متفقین که ایران را‌ اشغال کرده بودند، حکایت دور و درازی است. انبوه اسناد در این زمینه گویی حکایت از آن دارد که یک هدف ارتش‌های متفقین از ‌اشغال ایران، نابود کردن زیرساخت‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آن بوده که با توجه به مزیت کشاورزی در این سرزمین به عنوان محور اقتصاد (آن هم در شرایطی که نفت یا آنچنان در دسترس قرار نگرفته بود و یا همان مقدار در دسترس هم توسط خارجی‌ها و از جمله دولت‌های همان ارتش های ‌اشغالگر به یغما می‌رفت)، نابود کردن این محور اقتصادی به مفهوم تخریب زیرساخت‌ها و توانایی اقتصادی ایران بود. 

سند زیر یکی دیگر از مصادیق این تخریب است. بر طبق این سند، ارتش آمریکا زمین‌های زراعی را در اختیار گرفته و در آنها برای سربازان خویش به ساخت و ساز اقدام کرده است. لوله‌های آبرسانی را بسته و برای مصارف خود مورد استفاده قرار می‌دهند تا هیچ آبی به سایر زمین‌های کشاورزی نرسد و خشکسالی و قحطی دامنگیر مردم ایران شود. 

تصرف منابع آبی کشاورزان آوج توسط قوای آمریکا
سند:
فرمانداری شهرستان قزوین
محترما به عرض می‌رساند: قریه آوج خرقان قزوین دارای ۳۲۴ خانوار و تعداد ۱۵۰۰ نفر نفوس که چهارپنجم سکنه آن را بیکاره و خوش نشین تشکیل داده و از ۹۶ جفت اسما و رسما گاوهای خود را فروخته و در کار آمریکایی‌ها مزدوری می‌کنند و قسمتی عمده اراضی و دیمی محل زراعتی آنان را از پارسال ، آمریکایی‌ها گرفته و برای خودشان ساختمان کرده‌اند و از این حیث خسارت فوق‌العاده به محصول دیمی وارد و کاشته نشده و محصول آن بیچارگان هم از دو رشته آب مشروب، یکی آب کهریز که آمریکایی‌ها جلوی آن را سد بسته و موتور گذاشته، بوسیله لوله به ساختمان‌ها می‌برند و رشته دیگر آب رودخانه سلطانبلاغ است که جلوی آن را گرفته، هر روز به وسیله ماشین‌های آبپاش سرتاسر جاده از سلطانبلاغ تا آوج را که یک فرسخ راه است، آب پاشی می‌کنند. هر دو رشته قطع، با این خشکسالی محصول آبی و صیفی جات بیچارگان خشک شده است. و هرگاه این رویه ادامه پیدا کند، قطعا پاییزه کاری هم نخواهد شد …۱۴۹

 

کد مطلب : A97091105

📚منبع : کیهان