مشاور علمی اتحادیه اروپا در نشست مشترک‌ با مسئولین کشاورزی ایران در تهران: محصولات تراریخته حتی برای مصرف دام هم مناسب نیست. اروپایی ها تمایلی به مصرف تراریخته ها ندارند. بعد عده ای نفودی منفعت طلب دلال تراریخته در ایران قصد دارند با زور و قدرتی که موقتا کسب کرده اند بر خلاف نظر عامه […]

مشاور علمی اتحادیه اروپا در نشست مشترک‌ با مسئولین کشاورزی ایران در تهران:
محصولات تراریخته حتی برای مصرف دام هم مناسب نیست.
اروپایی ها تمایلی به مصرف تراریخته ها ندارند.

بعد عده ای نفودی منفعت طلب دلال تراریخته در ایران قصد دارند با زور و قدرتی که موقتا کسب کرده اند بر خلاف نظر عامه مردم کشور را تراریخته و ملت ایران را بیمار کنند؟
باید جلو اینها را گرفت.

کد مطلب : A97090616

📚منبع : بنیاد ملی سبک زندگی سالم