«حمید مسرور» شهروند کازرونی در استان فارس اقدام به کاشت مرکبات از نوع پرتقال، لیموشیرین و نارنگی بر پشت‌بام منزل خود کرد. این شهروند کازرونی گفت: هدف من از این اقدام بردن فضای سبز به پشت‌بام برای زیبایی وهمچنین کسب درآمد است.  مسرور افزود: اقدام به کاشت حدود ۵۰ اصله درخت پرتقال، لیمو شیرین و […]

«حمید مسرور» شهروند کازرونی در استان فارس اقدام به کاشت مرکبات از نوع پرتقال، لیموشیرین و نارنگی بر پشت‌بام منزل خود کرد.

این شهروند کازرونی گفت: هدف من از این اقدام بردن فضای سبز به پشت‌بام برای زیبایی وهمچنین کسب درآمد است. 

مسرور افزود: اقدام به کاشت حدود ۵۰ اصله درخت پرتقال، لیمو شیرین و نارنگی دریک فضای ۱۴۰متر مربعی از پشت‌بام منزل کردم که امسال حدود ۵۰ تا ۷۰ کیلوگرم میوه از هر درخت می‌توان برداشت کرد. 

وی گفت: چون خودم استاد بنا هستم به طور حساب شده و برروی ستون‌ها و شناژهای مقاوم اقدام به کشت درخت کرده‌ام که هیچ‌گونه فشاری برسقف وارد نمی‌شود. 

این شهروند کازرونی بیان کرد: میوه این درختان بطور کامل ارگانیک و بدون استفاده از کودهای شیمیایی تولید شده و نحوه آبیاری آنها قطره‌ای است. 

وی گفت:پشت‌بام منزل ما بسیار سبز و دیدنی است و برای استفاده خود و اقوام از این فضا استفاده می‌کنیم که هوای خوبی دارد و نیاز به رفتن باغ نداریم.

 

کد مطلب : A97101604

📚منبع : کیهان