آفت کش ها (حشره کش کرم کش) حشره کش DDt باعث افزایش بیماری های اتوایمیون می شود و اثر نامطلوب بر روی سیستم تولید مثل به صورت مستقیم می گذارد و باعث ناباروری نیز می شود.  قارچ کش ها در کشاورزی که بر علیه طیف وسیعی از بیماری های گیاهی همچون سفیدها استفاده می شوند، […]

آفت کش ها (حشره کش کرم کش)

حشره کش DDt
باعث افزایش بیماری های اتوایمیون می شود و اثر نامطلوب بر روی سیستم تولید مثل به صورت مستقیم می گذارد و باعث ناباروری نیز می شود. 

قارچ کش ها در کشاورزی که بر علیه طیف وسیعی از بیماری های گیاهی همچون سفیدها استفاده می شوند، اثر نامطلوب بر عملکرد آندوکرین و سیستم تولید مثل، کاهش ظرفیت تولید مثل دارد، آسیب به گناد و کاهش باروری را نیز موجب می‌شود. 

  سم ارگانو کلره که در کشتزار ها و محصولات جالیزی به طور گسترده استفاده می شود 
👈 باعث کاهش حرکت و تعداد اسپرم ها، افزایش میزان LH و FSH
کاهش تستسترون و وزن بیضه ها 
آسیب به هورمون های جنسی مردانه
کاهش سلول های اسپرماتوژنیک
ناباروری
تأخیر در بلوغ جنسی
اختلال در هورمون های جنسی
برهم زننده تعادل سیستم آندوکرین می‌شود و بر روی گیرنده های گابا، کاهش جریان یون کلر تأثیر می گذارد.

آسیب به فولیکول های تیروئید و تخریب بافت های کبد، کلیه و بیضه از دیگر مضرات این سم می باشد. 


 

 

کد مطلب : 970918  18PC

📚منبع : نگاهی نو به سلامت و باروری صفحه ۱۲۹