▪عوامل محیطی ✅ آلودگی صوتی که باعث افزایش ضربان قلب جنین می شود.  ✅ هوای آلوده (سرب و جیوه) که باعث اختلال حواس، عدم تعادل و بی ثباتی هیجانی در مادر می‌شود و در کودک نیز امکان ایجاد آنسفالوپاتی، عقب ماندگی ذهنی، صرع های قابل بازگشت را به دنبال دارد. ✅ استرس مادر در ماه […]

▪عوامل محیطی

✅ آلودگی صوتی که باعث افزایش ضربان قلب جنین می شود. 

✅ هوای آلوده (سرب و جیوه) که باعث اختلال حواس، عدم تعادل و بی ثباتی هیجانی در مادر می‌شود و در کودک نیز امکان ایجاد آنسفالوپاتی، عقب ماندگی ذهنی، صرع های قابل بازگشت را به دنبال دارد.


✅ استرس مادر در ماه های اول بارداری موجب توقف رشد جنین می شود.

✅ امواج تلفن های همراه تأثیر بر هیپوتالاموس دارد و تغییر فراساختار اوویست ها، تغییر سیستم آندوکرین و تأثیر بر تولید نطفه را نیز باعث می‌شود. 

 

کد مطلب : 970918  17PC

📚منبع : نگاهی نو به سلامت و باروری صفحه ۱۳۰