چند هفته پیش دادگاهی کمپانی مافیایی صهیونیستی تراریخته مونسانتو را به دلیل شکایت یک مرد سیاه پوست مبتلا به سرطان در حال مرگ که مدعی بود به دلیل تماس طولانی مدت با سم علف کش رانداپ (گلایفوسایت) سرطان گرفته را پس از بررسی شواهد به پرداخت ۲۸۹ میلیون دلار محکوم کرد ولی از همان ابتدا […]

چند هفته پیش دادگاهی کمپانی مافیایی صهیونیستی تراریخته مونسانتو را به دلیل شکایت یک مرد سیاه پوست مبتلا به سرطان در حال مرگ که مدعی بود به دلیل تماس طولانی مدت با سم علف کش رانداپ (گلایفوسایت) سرطان گرفته را پس از بررسی شواهد به پرداخت ۲۸۹ میلیون دلار محکوم کرد ولی از همان ابتدا مشخص بود که این کمپانی پر نفوذ صهیونیستی آنقدر قدرت دارد که رای را عوض کند؟

حال خبر ها حاکی از آن است که با فشار، تطمیع یا تهدید، قاضی قصد تغییر حکم صادره را دارد؟ بله کمپانی های مافیایی که دستشان با مسئولین دولت آمریکا در یک کاسه است حامی سرمایه داران هستند نه ملت؟

 

کد مطلب : 97072136

📚منبع : بنیاد ملی سبک زندگی سالم