۱- انگور امام صادق (عليه السلام) فرمود: «انگور عصب را محكم مى كند و ناراحتى را از بين مى برد و نفس را پاك مى كند» پزشكان گفته اند: انگور سه كار را با هم انجام مى دهد: مسهل معده و پاك كنده خون و غذا براى بدن است و آب آن باعث تجديد قوا […]

۱- انگور

امام صادق (عليه السلام) فرمود: «انگور عصب را محكم مى كند و ناراحتى را از بين مى برد و نفس را پاك مى كند»
پزشكان گفته اند: انگور سه كار را با هم انجام مى دهد: مسهل معده و پاك كنده خون و غذا براى بدن است و آب آن باعث تجديد قوا مى شود و گردش خون را تنظيم مى كند و براى گازهاى معده مفيد است و نيز كبد و كليه را مداوا مى كند و تب را مى برد و براى سوء هاضمه و نقرس و بيماريهاى قلب و صفرا و باد و بواسير سودمند است و از پيشروى سل و سرطان جلوگيرى مى كند.
دانشمندان دارو شناس مى گويند: انگور ترشحات معده را زياد مى كند و به طحال و ستون فقرات مفيد است و در آن اندكى گاز ارسنيك وجود دارد كه باعث زيبايى رنگ صورت مى شود و لذا براى بيماران سفليس و سل و سرطان فايده دارد. همچنين انگور داراى ويتامينهاى اى – ب – ث مى باشد.
مى گوييم : در سخنان امام با اينكه مختصر است، تأمل كنيد و ببينيد كه چگونه به بيشتر اين فوايد و منافع اشاره فرموده است .

۲- سيب

امام (عليه السلام) فرمود: «سيب بخوريد كه حرارت را برطرف مى كند و درون را خنك مى كند و تب را مى برد»
و فرمود: «اگر مردم مى دانستند كه سيب چه خواصى دارد، بيماران خود را جز با آن مداوا نمى كردند و آن سريع ترين اثر را در قلب دارد و آن را شاد مى كند»
و فرمود: «به تب دارانتان سيب بدهيد كه چيزى نافع تر از آن نيست».
اين چيزى است كه امام در كلمات كوتاه و جامع خود بيان كرده و پزشكان گفته اند سيب نشاط آور و تقويت كننده قلب و دماغ و كبد است و هم خوردن و هم بوئيدن آن مفيد است و نيز سيب براى خفقان و تنگى نفس ‍ فايده دارد و ضعف دهانه معده را اصلاح مى كند و اشتهاآور است و سيب پخته براى سرفه خوب است و بيماريهاى پوستى و بيخوابى را تخفيف مى دهد. مى گوييم: هر صد گرم آن ۶۵ واحد ويتامين آ و ۱۵ واحد ويتامين ب و ۳۰ واحد ويتامين ث دارد.

۳- انار

امام صادق (عليه السلام) فرمود: «كودكانتان را انار بخورانيد كه سبب سرعت رشد و جوانى آنها مى شود».
و فرمود: «انار را با پيه آن بخوريد كه آن معده را دباغى مى كند و بر ذهن مى افزايد»
پزشكان گفته اند: انار خون را تصفيه مى كند و خلط آور است و براى كسانى كه مزاج گرم دارند خوب است و تنگى ها را مى گشايد و مليّن شكم (نرم کننده) و مقوى كبد و مفيد براى يرقان طحال و خفقان قلب و سرفه حاد است . صدا را صاف مى كند و در صورت ايجاد نشاط مى كند و بدن را سيراب مى سازد و به كرمهاى روده مؤ ثر است .
مى گوييم: در سخن امام تأمل كن كه فرمود: انار سبب سرعت در جوانى مى شود خواهى ديد كه همه اين خواصى كه پزشكان گفته اند در اين جمله بيان شده است زيرا كودكان به رشد كامل نمى رسند مگر اينكه خونشان صاف شود و خلط بيرون آيد و كبد قوى شود و صورت نشاط پيدا كند و بدن سيراب شود.
همچنين در سخن امام كه فرمود: انار معده را دباغى مى كند، تأمل كن خواهى ديد كه معده وقتى دباغى شود يعنى رطوبت زايد آن كه باعث سستى اعصاب معده مى شود، خشك گردد، غذا را بهتر هضم مى كند و چون غذا خوب هضم شود، خون پاكيزه توليد مى كند و چون غذا خوب هضم شود، خون پاكيزه توليد مى كند و چون خون پاكيزه شود، تغذيه بهتر مى شود و بدن قوى تر مى گردد و در بدن نيرويى توليد مى شود كه در مقابل بيماريها مقاومت مى كند. راستى كه سخن امام چه سخن جامعى است و مردم آن زمان آن را نمى فهميدند بلكه علم امروز آگاهانه يا ناآگاهانه آن را درك مى كند.

۴- بِه

امام صادق (عليه السلام) فرمود: «به، صورت را زيبا و قلب را تقويت مى كند»
و نيز فرمود: «هر كس به را ناشتا بخورد، نطفه او سالم و فرزند او زيبا مى شود»
و نيز فرمود: «خوردن به باعث قوت قلب و ذكاوت باطن مى شود»
اين چنين امام صادق به را توصيف مى كند و سخنان پزشكان درباره به كه پس از تحقيق علمى و عملى گفته اند، از اينها فراتر نمى رود.
پزشكان گفته اند: به، چهره را زيبا مى كند و مقوى و مفرح قلب و دماغ و معده و براى روح حيوانى و نفسانى نشاط آور است و بسيارى از اعضاء بدن و مثانه را در كارشان كمك مى كند و لذا ادرارآور و مليّن معده است و درد آن را تسكين مى دهد.
مى گوييم: هر درصد گرم به داراى ۱۰ واحد ويتامين آ و ۸ واحد ويتامين ب ۱ و ۲۱ واحد ويتامين ث مى باشد و مقدار زيادى املاح معدنى مانند آهن و منگنز و كمى كلر دارد.

 

کد مطلب : 97121339