👈عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر السماء. 📚(وسائل الشیعه، باب المزارعه) امام صادق علیه السلام فرمودند: همانا خداوند روزی انبیاء خویش را در کشاورزی و دامداری قرار داده است  تا به چیزی […]

👈عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر السماء.
📚(وسائل الشیعه، باب المزارعه)

امام صادق علیه السلام فرمودند: همانا خداوند روزی انبیاء خویش را در کشاورزی و دامداری قرار داده است  تا به چیزی از نزول باران کراهت و ناراحتی نورزند.!

👌این ارتباطی را که امام علیه السلام بین آسمان و زمین مطرح میکنند، برای ما کاشف از یک اصل بسیار مهم است که نشان می دهد کشاورزی و دامداری تاثیر بسیار زیاد و رابطه ی کاملا مستقیمی با نزول باران و برکت در آن دارند!

بنابراین برای رفع خشکسالی باید هم به کشاورزی و هم به دامداری به صورت توأمان توجه داشت که البته با توجه به دیگر فرمایشات معصومین علیهم السلام باید برای این مهم، کشاورزی در اولویت قرار داشته باشد.

 

کد مطلب : 97121329

📚منبع : مجله طب اسلامی