این گوساله یک روزه دارای چهار دست و دو سر مجزا است ولی از سر به پایین دارای یک تنه می باشد. گاو مادر به دلیل شرایط حاد حاملگی، صبح جمعه به کشتارگاه منتقل می گردد ‌که پس از ذبح، متوجه وجود این گوساله عجیب الخلقه در شکم گاو می گردند. پ.ن: عامل تولد این […]

این گوساله یک روزه دارای چهار دست و دو سر مجزا است ولی از سر به پایین دارای یک تنه می باشد.

گاو مادر به دلیل شرایط حاد حاملگی، صبح جمعه به کشتارگاه منتقل می گردد ‌که پس از ذبح، متوجه وجود این گوساله عجیب الخلقه در شکم گاو می گردند.

پ.ن: عامل تولد این گوساله، تغذیه تراریخته است.
حال تصور کنید این محصولات غذایی تراریخته را مانند: سویا، ذرت، کلزا، روغن های بازاری و…. در سبد غذایی مردم قرار داده اند. قرار است چه اتفاقی برای ما و فرزندانمان بیافتد؟

 

کد مطلب : M97122503

📚منبع : اندیشکده قلب سلیم