🔴فراگیر شدن تراریخته در سفره ی ایرانی ها باعث و بانی شیوع انواع سرطان ها و بیماری هاست ✅لطفا در جنگ تغدیه مواظب خود و خانواده تان باشید   ⚠️ هشدار:   هنگام خرید محصولات غذایی هرگز از مواد غذایی با تغییرات تراریخته استفاده نکنید     روی این کیک ها نیز به صورت ریز کلمه […]

🔴فراگیر شدن تراریخته در سفره ی ایرانی ها باعث و بانی شیوع انواع سرطان ها و بیماری هاست

✅لطفا در جنگ تغدیه مواظب خود و خانواده تان باشید

 

⚠️ هشدار:   هنگام خرید محصولات غذایی هرگز از مواد غذایی با تغییرات تراریخته استفاده نکنید

 

 

روی این کیک ها نیز به صورت ریز کلمه "تراریخته" نقش بسته است!

با تشکر از همه دانشمندان و مسئولینی که سالها تلاش کردند تا وزارت بهداشت را وادار به لیبل زنی محصولات تراریخته کنند!

کدمطلب:۹۷۱۲۱۹۰۴   –    M97122101_  ‌97122189