نیاکان ما در مناطق سیل خیز برای جلوگیری از خسارت هایی که با یک سیلاب، گریبان گیر هموطنان عزیزمان می شود، مسیرهایی را برای هدایت سیل و کاهش خسارات احتمالی می ساختند هر چند هر سی سال یکبار هم احتمال خطر باشد این کار عاقلانه و حکیمانه را انجام می دادند، که ظاهرا علیرغم پیشرفت […]

 نیاکان ما در مناطق سیل خیز برای جلوگیری از خسارت هایی که با یک سیلاب، گریبان گیر هموطنان عزیزمان می شود، مسیرهایی را برای هدایت سیل و کاهش خسارات احتمالی می ساختند هر چند هر سی سال یکبار هم احتمال خطر باشد این کار عاقلانه و حکیمانه را انجام می دادند، که ظاهرا علیرغم پیشرفت ها و توسعه صنعت ساخت و ساز، این تکنیک های پیشگیرانه مانند مابقی اقدامات پیشگیرانه که مثلا در حوزه سلامت داشتیم به فراموشی سپرده شده و بعد از وقوع حادثه، به رفع مشکل می پردازیم و چاره اندیشی می کنیم!!!

🔅 در پی حادثه سیل اخیر در شیراز که در آغاز سال نو، پیراهن غم را بر تن هموطنان عزیزمان کرد و خانواده هایی را داغدار نمود، عکس‌های قدیمی نشان می‌دهند که کنار دروازه قرآن شیراز، یک مسیل است. 

🔅 در واقع جاده روی مسیل ساخته شده است! در دهه ۶۰، تنگ الله اکبر در ابتدای شیراز و همجوار آثار باستانی دروازه قرآن، امکان هدایت سیلاب‌های بزرگ را فراهم می‌کرد. 

🔅 در دهه ۷۰، همزمان با طرح توسعه، این آبراهه بزرگ پر شد و این وضعیت امروز، خروجی همان اقدامات نسنجیده دستگاه های ذیربط بوده است.

🔅 بیایید سرعت احیای فرهنگ به فراموشی سپرده شده خویش را افزایش دهیم.