🔹 #پاکستان: در حال کاشت بیش از یک میلیارد درخت. از سال ۲۰۱۵ تا امروز ۷۵۰ میلیون اصله درخت کاشته و برای ۵۰۰ هزار نفر کار تولید کرده است 🔹#چین: در حال کشت درخت در وسعت خاکی به اندازه کشور ایرلند با به کارگیری ۶۰ هزار سرباز 🔹 #هند: کاشت ۶۶ میلیون اصله درخت […]

 

🔹 #پاکستان: در حال کاشت بیش از یک میلیارد درخت. از سال ۲۰۱۵ تا امروز ۷۵۰ میلیون اصله درخت کاشته و برای ۵۰۰ هزار نفر کار تولید کرده است

🔹#چین: در حال کشت درخت در وسعت خاکی به اندازه کشور ایرلند با به کارگیری ۶۰ هزار سرباز

🔹 #هند: کاشت ۶۶ میلیون اصله درخت تنها در ۱۲ ساعت در سال ۲۰۱۷ با شرکت ۱.۵ میلیون نفر. هند قول داده است تا ۲۰۳۰، ۱۲ درصد خاکش را دوباره جنگل کاری کند.

🔹#کشورهای_آفریقایی: کاشت «دیوار بزرگ سبز» به طول ۸۰۰۰ کیلومتر از سنگال تا جیبوتی. با کاشت میلیون ها اصله درخت. #نیجریه ۵ میلیون هکتار از زمین های بایر شده اش را جنگل کاری کرده است.

‼️زمین هرساله بیش از ده میلیارد درخت خود را از دست می دهد.

 

کد مطلب : 97122502

📚منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف