🔹 از ۱۵ سال پیش تاکنون، کالیفرنیا با بحران خشکسالی و کم آبی روبرو بوده و براساس گزارش ها و محاسبات، چنین رویدادی طی ۱۲۰۰ سال اخیر بی سابقه بوده است. 🔹 دپارتمان آب و انرژی لس آنجلس از سیستم جدیدی برای حفاظت از کمیت و کیفیت آب شهری پرده برداشت و این سیستم جدید […]

🔹 از ۱۵ سال پیش تاکنون، کالیفرنیا با بحران خشکسالی و کم آبی روبرو بوده و براساس گزارش ها و محاسبات، چنین رویدادی طی ۱۲۰۰ سال اخیر بی سابقه بوده است.
🔹 دپارتمان آب و انرژی لس آنجلس از سیستم جدیدی برای حفاظت از کمیت و کیفیت آب شهری پرده برداشت و این سیستم جدید چیزی نیست جز هزاران توپ مشکی رنگ که روی سطح مخازن آب غوطه ور شده و مانع بخار آب شوند.
🔹 با قرار گرفتن اجسام پلاستیکی که نسبت به دیگر مواد قدرت انتقال گرمای کمتری دارند، میزان بخار آب و تبخیر به شدت کاهش می یابد. در حقیقت، حضور توپ ها این امکان را می دهد تا به میزان ۱.۱ میلیارد لیتر از تبخیر آب به صورت سالیانه جلوگیری شود.
🔹 گفتنی است که طراح این توپ های نگهبان یک ایرانی است.

 

کد مطلب : 97122718

📚منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف