بیش از ٢سال است که فریاد میزنم  ما وارد دوره ترسالی «سی ساله» شده و بارندگی و #سیل خواهیم داشت اما دولتی ها چون دنبال علم کردن گفتمان «خودکفایی کشاورزی مزخرف است» بودند در رسانه ها جا انداختند: آب هست ولی کم است تا راه برای واردات غذا بازشود واقعیت اینست: #آب_هست_اما_ول_است   کد […]

 

بیش از ٢سال است که فریاد میزنم 
ما وارد دوره ترسالی «سی ساله» شده و بارندگی و #سیل خواهیم داشت
اما دولتی ها چون دنبال علم کردن گفتمان «خودکفایی کشاورزی مزخرف است» بودند در رسانه ها جا انداختند:
آب هست ولی کم است تا راه برای واردات غذا بازشود
واقعیت اینست:
#آب_هست_اما_ول_است

 

کد مطلب : 9811114

📚منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف